HB Racing Polska dystrybutor hurtownia sklep modelarski Szczecin

Home › Zawody RC Szczecin

Zawody RC Szczecin

Pierwsze Zawody On-Road RC Szczecin

Nazwa zawodów: Pierwsze Zawody dzieci i młodzieży RC Szczecin
Organizator zawodów: Sklep modelarski RCTRAX
Miejsce zawodów: Centrum Handlowe Nowy Turzyn (patio)
Data zawodów: 25.05.2019
Rozgrywane klasy: On-Road 4WD 1:18
Opłaty startowe: brak
Biuro zawodów: Sklep RCTRAX (1 piętro)


Pobierz FORMULARZ REJESTRACYJNY

ZAPISUJĄC SIĘ NA ZAWODY WYRAŻAM ZGODĘ NA PRZETWARZANIE MOICH DANYCH DO CELÓW ORGANIZACJI ZAWODÓW.
ADMINISTRATOREM DANYCH ZAWODNIKÓW Sklep modelarski RCTRAX - Netius Małgorzata Kuińska, ul. Bohaterów Warszawy 40/2.F.14, 70-342 szczecin

PROGRAM ZAWODÓW
Start od godziny 10:00
Ogłoszenie wyników oraz rozdanie nagród godzina ok 15:00


O Pierwszych Zawodach dzieci i młodzieży On-Road RC Szczecin

Mamy ogromną przyjemność zaprosić WSZYSTKICH chętnych do wzięcia udziału w Pierwszych Zawodach On-Road RC Szczecin.

Aby wziąć udział w imprezie wystarczy się zarejestrować wypełniając specjalny formularz zgłoszeniowy, zamieszczony do pobrania powyżej lub osobiście w sklepie stacjonarnym firmy RCTRAX, w Centrum Handlowym Nowy Turzyn ul. Bohaterów Warszawy 40 (formularz wypełnia opiekun prawny dziecka).

Zawody On-Road RC Szczecin, to gwarancja świetnie spędzonego czasu w wyjątkowej atmosferze. Dla wszystkich zawodników biorących udział w zawodach przewidziano nagrody rzeczowe!

Wszystkich zdecydowanych i niezdecydowanych serdecznie zapraszamy, emocje gwarantowane - zobacz prawdziwe zawody w małej skali!
Każdy kto skończył 8 lat a nie ukończył 16 może spróbować swoich sił w wyścigach RC - spędź ten czas razem z nami!

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres mailowy:
sklep@rctrax.pl

===================


Regulamin Pierwszych Zawodów dzieci i młodzieży On-Road RC Szczecin


1. Organizator:
Organizatorem i koordynatorem Pierwszych Zawodów dzieci i młodzieży On-Road RC Szczecin jest Sklep modelarski RCTRAX - Netius Małgorzata
Kuińska, ul. Bohaterów Warszawy 40/2.F.14, 70-342 Szczecin. Współorganizatorem imprezy jest Centrum Handlowego TURZYN Spółka z o.o.,
ul. Bohaterów Warszawy 40, 70-342 Szczecin oraz Polski Związek Motorowy Szczecin.

2. Czas i miejsce rozegrania imprezy:
Pierwsze Zawody dzieci i młodzieży On-Road RC Szczecin zostaną rozegrane w dniu 25.05.2019. od godziny 10:00 do godz. 15:00. Ogłoszenie wyników
oraz rozdanie nagród ok. godziny 15:00. Impreza odbędzie się w Centrum Handlowym Nowy Turzyn w patio na parterze przy ul. Bohaterów Warszawy 40.

3. Cel Zawodów dzieci i młodzieży On-Road RC Szczecin:
Głównym celem Zawodów jest aktywizacja dzieci i młodzieży do nowych alternatywnych i jakże ciekawych form form spędzania wolnego, promowanie
zdrowego współzawodnictwa, promowanie modelarstwa RC oraz wyłonienie mistrzów wśród zawodników RC.

4. Zasady uczestnictwa:
A. Aby wziąć udział w Pierwszych Zawodach dzieci i młodzieży On-Road RC Szczecin, wszyscy chętni muszą się zarejestrować za pomocą formularza
zgłoszeniowego znajdującego się powyżej do pobrania lub osobiście w sklepie modelarskim RCTRAX do dnia 23.05.2019 roku. Ilość miejsc jest ograniczona. Liczy się kolejność zgłoszeń.

B. Zgłoszenie powinno zawierać pełne imię i nazwisko osoby biorącej udział w imprezie, rok urodzenia uczestnika, imię i nazwisko Rodzica lub opiekuna prawnego oraz adres, adres email i telefon kontaktowy Rodzica lub opiekuna prawnego.

C. W Zawodach mogą wziąć udział dzieci w przedziale wiekowym od 8 do 16 lat zwanymi dalej Uczestnikami. Dzieci w wieku poniżej 14 lat zobowiązane są do uczestnictwa w Zawodach pod opieką osoby dorosłej - Rodzica lub opiekuna prawnego. Odpowiedzialność za opiekę nad dziećmi podczas trwania Zawodów spoczywa na ich Rodzicach lub opiekunach prawnych i odpowiedzialność Organizatora zawodów jest w tym względzie wyłączona. W przypadku gdy Uczestnik w wieku poniżej 14 lat nie będzie znajdował się pod opieką swojego Rodzica lub opiekuna prawnego nie będzie mógł wziąć udziału w Zawodach.

D. Na czas wyścigów modele samochodów potrzebne do udziału w zawodach jest w całości udostępniany nieodpłatnie przez organizatora.

E. W Zawodach mogą wziąć udział wyłącznie zarejestrowani i zweryfikowani z kryteriami Zawodów przez Organizatora zgodnie Uczestnicy.

F. Za wszelkie szkody wyrządzone przez Uczestnika odpowiada jego Rodzic lub opiekun prawny. Rodzic lub Opiekun Prawny Uczestnika zawodów ponosi pełną odpowiedzialność prawną i materialną w przypadku spowodowania zniszczeń obiektu, modeli i wyposażenia toru przez Uczestnika.

G. Zawody w całości odbywać się będzie na terenie Centrum Handlowego TURZYN Spółka z o.o. przy ul. Bohaterów Warszawy 40, dlatego też wszyscy uczestnicy będą musieli dostosować się do zasad oraz regulaminów obowiązujących w CH Nowy Turzyn.


5. Dane osobowe:

A. Uczestnictwo w zawodach wiąże się z przetwarzaniem przez Organizatora danych osobowych (tj. imię i nazwisko Uczestnika oraz jego adres zamieszkania i rok urodzenia, oraz imię i nazwisko Rodzica lub opiekuna prawnego Uczestnika jego adres e-mail i numer telefonu). Administratorem danych osobowych przekazanych podczas rejestracji do Zawodów jest Sklep modelarski RCTRAX - Netius Małgorzata Kuińska, ul. Bohaterów Warszawy 40/2.F.14, 70-342 Szczecin. Podanie danych osobowych oraz zapoznanie się i akceptacja Regulaminu Zawodów są dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w Zawodach. Dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia Zawodów w tym zamieszczenia informacji o przebiegu i wynikach zawodów. Zgłaszający ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

B. Zgłoszenie Uczestnika jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz ewentualne użycie wizerunku zawodnika w związku z produkcją, prezentowaniem, reklamowaniem lub używaniem każdego filmu, zapisu wideo i audio z eventu i/lub każdego elementu Zawodów prezentowanego w przekazach medialnych na całym świecie.


6. Uprawnienia i obowiązki uczestnika imprezy:

A. Każdy Uczestnik otrzymuje swój numer startowy który powinien mieć zamieszczony w widocznym miejscu na części ubrania.

B. Uczestnicy Zawodów muszą bezwzględnie stosować się do niniejszego regulaminu, oraz do poleceń wydawanych przez Obsługę Zawodów. W
przeciwnym razie zostaną wykluczeni z dalszego uczestnictwa.

C. Po torze jeździ się tylko w jednym wyznaczonym kierunku.

D. Obowiązuje bezwzględny zakaz chodzenia po torze. Na tor może jedynie wchodzić Organizator bądź osoba przez niego wyznaczona wyłącznie w uzasadnionych sytuacjach.

E. Na torze w trakcie jazdy modeli RC obowiązuje zasada „szybszy ma pierwszeństwo” tzn. zawsze przepuszczamy model jadący szybciej. Każdy uczestnik zobowiązany jest do jazdy modelem RC w zakresie płynności i prędkości nie powodując zderzeń z innymi modelami lub bandami, ścianami itp. Stosujemy się do zasady: jedź z prędkością na jaką pozwalają twoje umiejętności.

F. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania ogólnie przyjętych zasad BHP oraz obowiązujących na zawodach, dotyczy się to także obsługi serwisowej modeli.

G. Uczestnictwo w Zwodach odbywa się na własną odpowiedzialność Użytkownika i nie obejmuje ubezpieczenia zdrowotnego w razie jakiegokolwiek wypadku.

H. Udział w Zawodach oznacza, akceptację niniejszego regulaminu oraz zgodę na ewentualną publikację zdjęć uczestników w mediach
społecznościowych (Facebook, strona internetowa organizatorów).


7. Zakazy

A. Zabrania się wnoszenia na tor dla modeli zdalnie sterowanych, przedmiotów niebezpiecznych, w tym szczególnie broni palnej, białej, pneumatycznej, gazowej, wodnej i innej nawet, gdy osoba jest uprawniona do jej posiadania. Przepis nie dotyczy funkcjonariuszy Policji oraz innych uprawnionych służb i organów w czasie wykonywania przez nich obowiązków służbowych, materiałów wybuchowych, pojemników do rozpylania gazu, substancji żrących lub farbujących, środków durzających, substancji psychotropowych i innych działających podobnie, wprowadzania lub wnoszenia zwierząt na teren imprezy.

B. Dodatkowo zabrania się:
- używania obraźliwego słownictwa, w tym głoszenia i wywieszania haseł o treściach obscenicznych, wulgarnych i rasistowskich;
- nawoływania do waśni na tle narodowościowym, religijnym, społecznym itp.,
- rzucania przedmiotami;
- spożywania alkoholu, środków odurzających lub psychotropowych oraz rozniecania i podsycania ognia, w tym palenia tytoniu poza miejscami do tego wyznaczonymi;
- wzniecania fajerwerków, używania środków pirotechnicznych itp.;
- niszczenia infrastruktury;

8. W szczególnych przypadkach organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie.

‹ Powrót