HB Racing Polska dystrybutor hurtownia sklep modelarski Szczecin

HomePoradnik › Aparatura 2.4 GHz

Aparatura 2.4 GHz

Technologia 2,4 GHz szybko przyjęła się w modelach zdalniesterowanych. Oferuje właściwości jakich nie są w stanie zapewnićklasyczne układy FM i AM.

Czy warto dopłacać za 2,4 GHz? Czy rzeczywiście ta technologia jest aż tak rewolucyjna? Czy odczuje korzyści z zakupu modelu z aparaturą na 2,4 GHz?

Na te i inne pytania postaram się odpowiedzieć poniżej.
Zacznę od krótkiego opisu klasycznych aparatur wąskiego pasma, tj. FM i AM.


2.4GHz


Opis technologii AM i FM

Zarówno fale AM i FM korzystają z bardzo wąskich pasm przesyłufal radiowych. To po prostu znaczy, że do nadawania fal używająwybranego, wąskiego kanału częstotliwości. Dokładnie w taki sam sposóbdziałają rozgłośnie radiowe, właśnie dlatego aby w głośnikach zaczęłarozbrzmiewać audycja musimy ustawić radio na określona częstotliwość. Wświecie modeli zdalnie sterowanych występują częstotliwości z zakresu27 MHz do 75 MHz. 27 i 40 MHz to popularne częstotliwości samochodówzdalnie sterowanych, 35 i 40 MHz to częstotliwości helikopterów,samoloty natomiast korzystają z 35, 72 lub 75 MHz.

Aby aparatura mogła współpracować z odbiornikiem muszą onekorzystać z tej samej częstotliwości. W większości przypadków używa siędo tego celu, tak zwanych, kwarców które określają właściwączęstotliwość. Takie rozwiązanie daje możliwość używania kilku modeli wtym samym czasie przy założeniu, że każdy z nich używa innego pasma.Niestety czasem się zdarza, że inni użytkownicy zapominają o tychzasadach. Wtedy inny modelarz zaczyna sterować naszym modelem, sygnały zobu aparatur zaczynają się zwalczać wzajemnie i oba pojazdy przestająbyć sterowalne. Dodatkowo pula kanałów jest ograniczona.


2.4GHz


Zasada działania.

W przypadku AM nadajnik wysyła fale o stałej częstotliwości aimpulsy są wyrażone w amplitudzie fal. FM natomiast działa na odwrót,amplituda jest stała zmienia się za to częstotliwość fal. Pozorniewygląda na to, że mimo wszystko jest tak samo. Nie do końca. Silnikielektryczne, rozruszniki wysokonapięciowe emitują szum elektrycznyktóry może być błędnie wychwytywany przez odbiornik jak sygnał ponieważmoże wpływać na zmiany amplitudy fal. Najbardziej czułe na tego typuszumy są aparatury AM. Fale FM nie są wolne od wad ale są odporniejszeod tego typu zakłóceń. Niestety w modelach zdalnie sterowanych znajdująsię liczne części obrotowe które mogą skutkować zmianą częstotliwościfal które trafiają do odbiornika i mogą zostać błędnie rozpoznane jakosygnały z nadajnika.


2.4GHz


Zalety 2,4 GHz.

Niezależnie od jakości wykonania, zaawansowaniatechnologicznego aparatury wąskiego pasma (AM lub FM) nie ma możliwościwykluczenia okoliczności zakłócania sygnału. To główna przewagaaparatur 2,4 GHz. Aparatury korzystające z technologii 2,4 GHz używająrozproszonego sygnału, rozprzestrzeniają sygnał na bardzo dużejrozpiętości spektrum radiowego przez co sygnał staje się pewniejszy iodporniejszy na zakłócenia. Używają również dużo wyższej częstotliwoścido przesyłu impulsów, 2,4 GHz. To częstotliwość transmisji impulsówrzędu 2,4 biliona cykli na sekundę. Porównując możliwości klasycznegoradia które są w granicach 300 MHz, sprawia to, że nowa technologiajest dużo bardziej odporna na zakłócenia.

Wraz z pojawieniem się nowej technologii rozproszonego sygnałuskończyły się problemy z interferencją fal oraz przypadki obecności 2modeli na jednej częstotliwości. Nawet jeśli dojdzie do interferencjilub innych zakłóceń nie skutkują one problemami, trwają tak krótko, żesą niezauważalne.

Głównymi zaletami 2,4 GHz jest duży zasięg, eliminacjainterferencji fal niemalże do zera, możliwość szyfrowania sygnału,skrócenie anteny zarówno w nadajniku jak i odbiorniku z racjikorzystania z fal krótkich. Generalnie system 2,4 GHz posiada jednawadę, jest to możliwość odbijania i zniekształcania fal. Aby do tegodoszło wystarczy lekki wiaterek, aluminium czy włókno węglowe które mogązniekształcić sygnał lub odbić go. Na szczęście zdarza się to rzadko.

Trzeba pamiętać o tym, że kupno aparatury 2,4 GHz ma sens jakzamierzamy wykorzystać jej właściwości. To aparatura dla osób chcącychlatać w pomieszczeniach i na mniejszych przestrzeniach w, którychdodatkowo występują znaczące zakłócenia. W większości wypadkówaparatura klasyczna AM i FM wystarczy. Życzę udanych lotów!


2.4GHz


‹ Powrót